Home
Institute Andiast
About us/Über uns
Forthcoming
Recent publications
Research/Forschung
Schneider/Briefe
Everding/Urkunden
Cüppers/Erlasse
Cüppers/Staatsdienst
D. Schuh/Baltistan
Calendar/Astronomy
PIATS 06 Proceedings
Ramble/Mustang
DFG-Schwerpunkt
Tibet-Encyclopaedia
Websites:Tibetology
Scholars/Institutes
Wikipedia und Tibet
Contributers A - B
Contributers C - F
Contributers G-J
Contrubters K
Contributors L - R
Contributors S - Z
Monumenta Tibetica
Abt. I: Scriptores
Houston-Meisezahl
Filibeck/Ti se
Everding:dKar-chag
Everding:Mang-yul
Abt. II: Vitae
Abt. III: Diplomata
Schuh/Sikkimurkunden
D. Schuh/Siegelkunde
Schuh/Klosterarchiv
Schwieger/Vertrag
Everding/Mongolica
Everding/Tibetica
Ramble/Archiv von Te
Schuh/Ladakhurkunden
STE 1-3 Baltistan
STE 4 Baltistan
BZF Central-Asian
Vajrayana
Frembgen/Nuristan
Friedl/Zanskar
´Brug-pa kun-legs
Hastapujavidhi
Yang Fuquan/Naxi
Maurer/Hippiatrie
Tseng/Divination
Lin/gTo-Rituale
Schwieger/Grammatik
BielmeierFestschrift
Schuh/Tibet heute
PIATS06 Orna Almogi
PIATS06 J. Elverskog
PIATS06 Chr Beckwith
PIATS06 van Spengen
PIATS06 S Craig etc.
PIATS06 H Diemberger
PIATS06 E L Bue etc.
Maurer/Geomantie
PIATS06 Kark/Lasic
PIATS06 Arslan etc.
PIATS06 Gray Tuttle
PIATS06 Jackson etc.
PIATS06 Henk Blezer
PIATS06 Ramble etc.
Cüppers: Festschrift
Schuh/Ajaz: Purig
Folktales/Märchen
Märchen Band 1-4
Papageienbuch
Bielmeier/Balti
Kretschmar/Mustang
Kretschmar/Drogpas
Herrmann/Dingri
Schwieger/Dgayab
Causemann/Nangchen
Kretschmar/Mustang
Haller/Shigatse
Haller/Themchen
Huber/Kyirong
AZG Archíves
Archiv Heft 7-9
Pant/Mustang Doc.
Mustang: Docum. 1
Mustang: Docum. 2
Mustang: Docum. 3
Archaeology Report
Everding/Bon-po
Mullard/Sikkim
Mathematics/Calendar
Nepalica
Himalaya: Wandel
Newar Towns
Heritage Kathmandu
Kölver/Stupa
Michaels/Reisen
Höfer/Tamang
Ulrike Kölver
Lienhard/Devine
Cüppers/Dictionary
Indology/Indologie
Weber & Janert
Janert
Nachi Publications
Janert/Naxi-Texte
ZAS Zeitschrift
ZAS 32, 2003
ZAS 33,  2004
ZAS 34, 2005
ZAS 35, 2006
ZAS 36, 2007
ZAS 37, 2008
ZAS 38, 2009
ZAS 39, 2010
ZAS 40, 2011
ZAS 41, 2012
ZAS 42, 2013
Nepal Report
Kontakt-Formular
Impressum
Sitemap


Zahl der Besucher

 Welcome to the

"International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH"

Situated in the High Mountains of the Alps 

 in Andiast, Switzerland

 

Stupa from Mustang (Nepal) 13th century

International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH | info@Tibetinstitut.de